Nieuw: Lichaamsgerichte psychotherapie Maastricht

 

Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden

WAT IS LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE?

Lichaamsgerichte therapie is een vorm van psychotherapie waarbij het lichaam centraal staat. Het gezegde ‘een gezonde geest huist in een gezond lichaam’ geeft aan dat lichaam en geest elkaar wederzijds beïnvloeden. Het lichaam draagt alle bewuste en onbewuste ervaringen met zich mee en speelt daardoor een belangrijke rol bij psychische klachten. Klachten zullen dan ook verdwijnen of verminderen als er voor beide aandacht is. Neem het voorbeeld van het stellen van grenzen. Je kunt misschien wel weten waar je grens ligt, maar als je deze niet daadwerkelijk voelt, wordt het erg lastig die grens te stellen. Het weten komt vanuit je hoofd en het voelen/ervaren gebeurt in je lichaam.

Bij lichaamsgericht werken wordt uitgegaan van een holistische benadering. Dat betekent dat het lichaam de gehele persoon symboliseert, waarbij lichaam en geest één geheel vormen. Juist in deze tijd, waarin de maatschappij veel van ons cognitieve vermogen vraagt, is het belangrijk om oog te houden voor ons lichaam.

We zijn geneigd ons te focussen op dat wat ons verstand ons vertelt, maar vergeten vaak ons lichaam. Juist in ons lichaam slaan we belangrijke informatie op over de positieve en negatieve ervaringen in het verleden.

Een belangrijk onderdeel van lichaamsgerichte therapie is dan ook contact maken met je lichaam en ervaren wat er in je lichaam gebeurt waardoor de verbinding tussen hoofd, lichaam en emoties wordt versterkt en weer in balans gebracht. Het gevolg is dat je niet alleen spanningen los laat maar ook duidelijker voelt wat je werkelijk wilt, grenzen neer kunt zetten, dichter bij jezelf komt en thuis voelt in eigen lijf! Als therapeut begeleid ik jou om dat contact te maken met, en expressie te geven (verbaal en non-verbaal) aan je gevoel, zodat jij steeds beter zelf in staat bent om je lichaam en geest samen te laten werken.

Door je bewust te worden van je eigen lichamelijke sensaties en de gevoelens die daarbij horen, kun je het lichaamsbewustzijn vergroten en je identiteitsgevoel en autonomie versterken. Lichaamsgerichte therapie draagt bij aan het vergaren van nieuwe inzichten, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het kan een goed alternatief zijn voor de reguliere individuele gesprekken met een psycholoog. Samen met de therapeut kun je werken aan het loslaten van oude patronen en tegelijkertijd leren ervaringen uit het verleden een plek te geven. Ook wordt gekeken naar verborgen eigenschappen en kwaliteiten, zodat deze meer op de voorgrond kunnen komen.

WERKWIJZE

Bij lichaamsgericht werken wordt er naast gesprekken gebruik gemaakt van lichaamsgerichte oefeningen, ademwerk, bio-energetica, bodydrama, karakteranalyse, massage en mindfulness oefeningen. Door keuzes en inzichten niet alleen te zien, horen en begrijpen maar ze ook lijfelijk te voelen en ervaren, ben je beter in staat om deze keuzes en inzichten te integreren in je dagelijkse leven.

VOOR WIE?

Lichaamsgerichte therapie kan gebruikt worden bij klachten op fysiek, mentaal of emotioneel gebied. Hierbij kun je denken aan:

lichamelijke klachten en spanningen (stress of burn-out)/ eenzaamheid/ weinig energieen flow/ vermoeidheid/ relatieproblemen/ zingevingsvraagstukken/ depressieveof angstklachten (waaronder faalangst)/psycho- somatische klachten/ ingrijpende ervaringen die niet of onvoldoende verwerkt zijn/ voortdurend vastlopen in problemen thuis, op het werk of in de (sociale) omgeving/ wanneer praten niet geholpen heeft of je de klachten niet goed onder woorden kunt brengen/ gebrek aan zelfvertrouwen.

WELK EFFECT?

meer vitaliteit, energie, levenszin / meer rust en ontspanning / meer intuïtie en innerlijke sturing / meer lichaamsbewustzijn / meer inzicht in je klachten / meer eerlijkheid, verbinding en autonomie in je relaties / meer helderheid over je grenzen / meer moed / meer (zelf)vertrouwen / meer veerkracht en draagkracht / meer authenticiteit / meer besluitvaardigheid / meer gronding (o.a. bij HSP) / meer overgave, acceptatie en compassie / meer eenvoud / meer vrijheid

Kortom, meer leven in je lijf en voldoening in je leven.

Aanmelding oefensessie lichaamsgerichte psychotherapie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.