Werkwijze en tarieven

Na de aanmelding (telefonisch of per mail) maken we een afspraak om te gaan wandelen. De eerste wandeling duurt een uur en is ter kennismaking. Besluit je akkoord te gaan met een trajekt dan stuur ik je een intakeformulier op per mail. Vervolgens plannen we een intakegesprek. Dit duurt  maximaal 2 uur. 

Tijdens de intake wordt het intakeformulier besproken en de doelen concreet gemaakt. Tevens wordt het plan van aanpak besproken, verwachtingen over en weer, etc.

Het coachingtrajekt kan starten.

De wandelingen duren maximaal 2 uur. Het wandelen gaat altijd door; we nemen het weer zoals het is. Doorgaans bestaat wandelcoaching uit relatief kortdurende trajecten (5 à 6 sessies).

Na iedere wandeling bespreken we kort hoe je de begeleiding hebt ervaren, waar je nu staat en hoe je verder wilt. Na ongeveer 6 sessies is er een evaluatie en besluiten we of het trajekt verlengd wordt of wordt afgesloten.

Voor de laatste sessie stuur ik je een evaluatieformlier toe ter voorbereiding op de eindevaluatie.

Tussen de wandelingen door is er de mogelijkheid om contact via de mail te hebben.

Tarieven

De kennismakingswandeling duurt een uur en bedraagt €25,-

Voor particulieren bedragen individuele sessies € 55,00.
​Voor bedrijven is dit € 70,00
Bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW en gelden per uur.

Bij annulering van de afspraak stel ik het op prijs als ik hier uiterlijk 24 uur van tevoren over wordt bericht. Ik zal anders de kosten van de afgesproken tijd in rekening moeten brengen.

Vergoedingen voor coaching:

Kosten zijn soms aftrekbaar als opleidings- of beroepskosten. Check voor eventuele vergoedingen bij je werkgever. Voor ondernemers zijn kosten aftrekbaar als bedrijfskosten.

AGB praktijkcode: 90-(o)5798
AGB persoonlijke code: 90-049582

RBCZ licentienummer 701020R
Prestatiecode counseling:24504

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor NLP, de NVNLP.

Klik hier voor Algemene voorwaarden en Privacyverklaring.