Counseling of psychosociale therapie is een laagdrempelige en kortdurende vorm van psychologische hulpverlening. Soms kom je in het leven lastige situaties tegen. Je kunt dan het gevoel krijgen dat je vastloopt en niet meer verder kunt. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het verlies van een dierbaar persoon, ontslag, een echtscheiding of overmatige stress. Deze situaties kunnen een diversiteit aan psychosomatische klachten geven zoals moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel.

Counseling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en je klachten te verminderen. Samen met de counselor ga je op zoek naar een oplossing die binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden ligt. De counselor  ondersteunt je optimaal zodat jij weer zo goed mogelijk kunt functioneren.

Counseling is zelfhelend en activerend, dat wil zeggen: het doet een beroep op de al aanwezige vermogens van jou als cliënt. Counseling is meer gericht op het zoeken naar oplossingen dan op het verkennen en uitdiepen van problemen. De counselor put uit een scala aan methodieken en kiest daaruit wat het best aansluit bij jouw hulpvraag.

Vaak werken counselors samen met een huisartsen- of zorgpraktijken in de omgeving. Een doorverwijzing door de huisarts is echter niet perse nodig.

Wanneer kan counseling helpen?

Doordat counseling kortdurend en direct is (geen lange wachtlijsten en procedures) kan counseling direct helpen bij onder andere de volgende hulpvragen:

 • Dreigende stress, chronische stress en burn-out
 • Relatieproblemen en partnercommunicatie
 • Emotionele problemen
 • Problemen op het werk
 • Leermoeilijkheden of examenvrees
 • Bij vragen over seksualiteit
 • Rouw en verlies
 • Nare ervaringen, zoals pesten of een echtscheiding van je ouders
 • Problemen bij de opvoeding
 • Spanningen of conflicten in het gezin en/of op school
 • Bij paniekaanvallen, onzekerheid en angsten
 • Eetproblemen
 • Depressieve klachten
 • Levens- en zingevingsvragen
 • Verzuimpreventie en re-integratie